Call me back

Call me back

Would you like to receive information or be called back? Fill out the form below and we will contact you as soon as possible.
 
Do you prefere to contact us yourself?
People Dynamix
Tel.: +31(0)626 560922
info@peopledynamix.nl

Home

   

(Foto G.J. van Reenen)

 

Dynamiek in uw organisatie

 

Waar loopt u tegenaan als leidinggevende?

*        Zijn er (te)veel verschillen tussen uw medewerkers?

*        Bent u succesvol als het gaat om interculturele communicatie?

*        Hoe staat het met diversiteit in uw organisatie?
 

Hoe functioneert u zelf temidden van al deze verschillen?

 

 

Van weerstand gaat het licht branden                        

 

Ons motto is: verschil mag er zijn. Verschil leidt tot weerstand, de katalysator voor verandering.

Met andere woorden: de culturele en persoonlijke verschillen vormen  een bron van creativiteit en betere resultaten.                                                

Ze zorgen voor dynamiek in uw organisatie! 

 

 

   “It is understanding that gives us an ability to have peace. 

  When we understand the other person’s viewpoint, and he understands ours,

   then we can sit down and work out our differences”. 

       (Harry S. Truman – President van de USA van 1945 tot 1953)